Fantastika sa podľa mňa v jednej zásadnej veci líši od beletrie hlavného prúdu: svoje príbehy predstavuje, akoby boli skutočné. Nerozpráva ich ako alegórie, nemyslí ich symbolicky, vnútri vytvorených svetov, kde sa odohrávajú, sú realitou. Hľadanie významov a priraďovanie symbolov necháva na čitateľovi, jeho osobnej skúsenosti a interakcii s textom. Táto črta fantastiky je jedným z dôvodov, prečo som jej fanúšikom. Preto aj od názvov očakávam, že to budú mieniť „naozaj“.

021. ÔSMA HVIEZDA ORIÓNA

Priestorovka

V súhvezdí Orión je veľa hviezd, už len hlavný obrys tvorí osem stálic, dve najjasnejšie sú Rigel a Betelgeuse. To, že ležia na oblohe pri sebe, vôbec neznamená, že vzdialenosti medzi nimi sú malé. Hovoriť o súhvezdiach má teda zmysel iba z pozemskej perspektívy, takže usudzujem, že v texte sa bude na hviezdy pozerať a nie medzi nimi cestovať. No i to je zriedkavá aktivita, väčšina ľudí už rezignovala na vnímanie oboch vecí, ktoré napĺňali Immanuela Kanta obdivom. Preto v nadpisoch vítam každú nebeskú hviezdu.

022. PREDMET

Objektovka

Čo mohlo autora viesť k tomu, aby použil jedno slovo s úplne všeobecným významom nič k nemu nedodal a ešte ho navyše napísal veľkými písmenami? Veď keby bola tá vec ústredným prvkom jeho textu, mohol dať nadpis „Najdôležitejší predmet na svete“. Ak chcel byť minimalistický, mal použiť zámeno, tým by dodal aspoň nejakú emóciu. Aj Stephen King nazval jeden zo svojich románov „To„. S takýmto nenápaditým názvom sa ťažko dá očakávať nápaditý text.

023. Pomsta izbových rastlín

Akciovka

Dobrý názov. Som ochotný pripustiť, že v noci pri svetle pouličných lámp si kvety v črepníkoch rozprávajú legendy o hrdinskej pomstiteľke Adéle, ktorá dokázala zožrať veľkú dogu a zopár ľudských väzniteľov k tomu. Zvlášť záporné emócie musia cítiť voči vegánom, tí sú pre rastliny tým, čím bol vlk pre Červenú čiapočku. Samozrejme, v pláne odplaty počítajú so svojimi pohybovými obmedzeniami, preto sa sústredia na spojenectvá so živočíchmi, na produkciu otravných látok alebo priebojnosť koreňového systému. Nedávno som čítal o vzájomnej komunikácii rastlín, nepochybujem, že úvodné rokovania na túto tému už prebehli.

024. Kvet ďateliny

Objektovka

Drobná guľôčka bielych kvietkov, tak vyzerá rozkvitnutá ďatelina. Pohľad na ňu poteší srdce každého bylinožravca, od králika po koňa, ani v nej nepotrebujú hľadať štvorlístok pre šťastie. Z názvu sa vinie vôňa lúky, zelená a šťavnatá, prebrodená zaľúbencami i jednorožcami. Toto musí byť rozprávkové fantasy, nežné ako začiatok filmu „Legenda“ od Ridleyho Scotta.

025. Na mliečnej dráhe

Priestorovka

Zo všetkých doterajších „astronomických“ názvov mám mierny pocit nepatričnosti, akoby boli len symbolickými nálepkami, ktoré majú zatraktívniť obsah, ale nemyslia to doslovne. Z tohto titulu je ten vnem zatiaľ najsilnejší. Prvé, čo som si predstavil, bola televízna reklama na čokoládu s tobogánmi mlieka. Na to, aby som v ňom uvidel našu galaxiu, by musela byť napísaná ako meno, s veľkým „M“. A predložka je tiež nevhodná, vo vesmíre nie sú smery hore a dole, takže „na“ nedáva žiadny zmysel. No či už je to symbolický nadpis alebo len nezvládnutý výber slov, ani jedna z možností ma príliš neláka.

026. Maskáč

Objektovka alebo Menovka

Maskovacie odevy, materiály s povrchovou úpravou znižujúcou pravdepodobnosť ich rozpoznania, mimikry, ale aj ľudia, ktorí takéto oblečenie nosia – vojaci, domobranci, militanti. Skôr to bude označenie osoby, pretože odev sa pomenováva množným číslom. Od postavy vo vojenskom odeve sa dostaneme k vojenskému konfliktu a od neho k military sci-fi alebo antiutópii. Toto je jeden z mála prípadov, keď nadpis nepotrebuje nutne ďalšie slová, lebo to jedno nie je celkom obvyklé a navyše je použité nezvyčajným spôsobom.

027. Úsvit poškvrnenej mysle

Abstraktka

Zaujímavý názov, len sa nedá zabrániť, aby myšlienky neodlietali k filmu Michela Gondryho „Večný svit nepoškvrnenej mysle„. Ťažko povedať, či aj text bude prepojený s týmto príbehom o láske a zabúdaní, alebo je to len návnada na pritiahnutie pozornosti. Osobne nemám právo takýto prístup odsudzovať, pri mojej poslednej súťažnej poviedke v MCF som urobil to isté a mal som na to dobré dôvody (aj keď pôvodný názov nebol taký známy ako v tomto prípade). Takže som zvedavý, ako táto poviedka využije šancu danú jej nadpisom.

028. Gsphere – skúška odvahy

Menovka

Okamžite som si predstavil šport budúcnosti – obrovskú rotujúcu guľu niekde na obežnej dráhe, v ktorej spolu súperia jednotlivci alebo tímy o víťazstvo. Taký mix „Hunger games“ a „Enderovej hry„. Text sa asi bude venovať jednému preteku alebo zápasu a jeho účastníkom. Tento námet dokáže pritiahnuť veľa popularity, dokazuje to aj sledovanosť mnohých viac či menej nezmyselných show od „Pevnosti Boyard“ po „Jackass„. Vo fantastike bývajú takéto námety využité na kritiku konzumnej spoločnosti, manipulácie davu, zámerného stupňovania vášní a agresivity. Možno aj tento text bude mať podobný druhý plán.

029. Už žiadne jablká pre bledule

Priamorečovka

Zrejme sú mienené dievčatá so svetlou pokožkou, pretože načo by bolo ovocie jarným kvetom? Autorom výroku bude (pred)pubertálny hrdina, ktorý stratil trpezlivosť pri jednej či viacerých vyššie spomenutých mladých dámach. Pravdepodobnými kulisami bude škola, brigáda, tábor alebo iné podobne všedné miesto, kde môžu neokrôchaní chlapci prísť do kontaktu s poblednutými dievčatami. Len dúfam, že nadpis sa nenaplní a ovocnou šťavnatosťou sa šetriť nebude.

030. Psychonauti

Skupinovka

Cestovatelia plaviaci sa na vlnách psychickej energie, skúmajúci pobrežia mentálnych svetov, hnaní myšlienkovými pasátmi stále vpred k transcendentným horizontom. Alebo spáči z filmu „Inception„, či postavičky z postaršej hry „Psychonauts„… Svety vybudované v predstavách sú na tom so stabilitou horšie než domčeky z kariet, no predsa sa ich dokážeme držať ako topiaci sa stebla trávy a v kritických chvíľach im veríme viac než vlastným zmyslom. Premenlivé prostredie, v ktorom sa psychonauti pohybujú, potrebuje stabilitu, možno si to vyžiada zmyslovú a fyzickú depriváciu ich hostiteľov. Som zvedavý, čo z toho vylezie.

031. Výťah

Priestorovka

Prostriedok pre dosiahnutie čo najvyššej koncentrácie ľudí na zastavanej ploche tým, že ich rozmiestni pozdĺž zvislej osi. Zároveň jeden zo zdrojov pocitu stiesnenosti občas smerujúceho až ku klaustrofóbii. Najčastejšie sa preto vyskytujú v horore, no oveľa zaujímavejšie sa dajú nájsť v sci-fi: neurotické výťahy s rozostreným vnímaním budúcnosti v „Stopárovom sprievodcovi galaxiou“ či kozmický výťah v mnohých knihách počínajúc „Rajskými fontánami“ A. C. Clarkea. Tento nadpis by si zaslúžil čosi pridať, takto sa dá očakávať len bežná dráma v tesnej kabíne.

032. Lesná čarodejnica

Osobovka

Toto pomenovanie zahŕňa celú paletu ženských zjavov od krehkej víly po ľuďožravú ježibabu. Občas sa dokonca môže zdať, že všetky tieto podoby sú vlastne len rôznymi vývojovými štádiami. A netreba zabúdať ani na možnosti magickej premeny. V každom prípade takýto názov je jednoduchým a priamočiarym riešením s jasným prísľubom fantasy príbehu.

033. Jazerná panna, nymfy a umelci

Skupinovka

Pri tomto nadpise platí v podstate to isté ako pri predchádzajúcom, len z lesa sme vyšli k vodnej ploche. Navyše sú pridané dve ďalšie skupiny bytostí, pričom najmä pri tej poslednej sa vynárajú pochybnosti, či by nestačil jeden umelec. A „umelec“ je pojem inej kategórie než predošlé – tie pomenovávajú konkrétny druh bytostí, naproti tomu toto je abstraktné pomenovanie skupiny povolaní. Dojem by sa zlepšil už len spomenutím konkrétneho typu umenia, napríklad: „Jazerná panna, nymfy a muzikanti“ alebo „… a maliari„. Tak dúfam, že text prinesie dostatočné zdôvodenie znenia nadpisu.

034. Pravek útočí

Časovka

Možno tento názov ponúka alternatívnu verziu prvého tohtoročného súťažného textu „Votrelci z dávnoveku„. Viem si predstaviť, že sa nejakým strojom času (aj takým pomyselným na spôsob „Jurského parku„) dostanú do súčasnosti dávne zvieratá či praľudia a začnú bojovať o miesto na vrchole potravinového reťazca. No napadla mi zaujímavejšia myšlienka – čo ak by existovala prírodná sila schopná oživiť dávne gény aj mémy skryté v živých organizmoch? Domáce zvieratá by zdiveli, psy by sa opäť stali vlkmi, ľudia by zo seba striasli nános civilizácie, stratili schopnosť čítať i logicky uvažovať a vrátili sa do tlúp lovcov a zberačov. Myslím, že by to bola jedna z najhorších predstaviteľných katastrof. Zostali by sme uväznení v praveku a stratili akúkoľvek budúcnosť.

035. Rusalka

Osobovka

Krátko za sebou už tretia ženská hrdinka, o máličko zaostávajúca za predošlými dvomi. Jednak preto, že je jednoslovná a tým mierne znevýhodnená aj voči „Lesnej čarodejnici„, no najmä pre zhodu s operou Antonína Dvořáka. Ak text nebude prerozprávaním libreta, tak rovnaký názov mätie čitateľa a jeho očakávania. Názvy veľkých diel sú ako čísla hráčov v sieni slávy – vystavené vo vitríne a vyradené zo súpisky.

036. KONTROLKA

Objektovka

Drobné svetielko alebo svietiaci symbol určený na informovanie o základnom stave prístroja. Takmer si ich nevšímame, zaujímajú nás, len keď signalizujú poruchu alebo nefunkčnosť prístroja. Najčastejšie sa s nimi stretávame v dopravných prostriedkoch, od áut po lietadla a kozmické lode. Rozsvietenie hociktorej dokáže poriadne zdvihnúť hladinu stresu v kabíne, aj keď v obyčajnom aute ide oproti kozmickej lodi o malichernosť. Hádam text nebude podobne malicherný, z nadpisu sa to žiaľ uhádnuť nedá. Hocijaké pridané slovo by mu pomohlo.

037. Sny mŕtvej dámy

Osobovka

Sny sú zrkadlením života od členitého povrchu podvedomia. Niektoré môžu byť natoľko silné a príťažlivé, že sa stanú túžbami. Aby pretrvali svojho pôvodcu, musia byť nejako zhmotnené, alebo aspoň vyrozprávané. Kombinácia snov a smrti v nadpise naznačuje hororový žáner, nevšednejšie by to bolo, ak by šlo o sci-fi alebo fantasy. V každom prípade je to zaujímavý názov.

038. Pracovné skúsenosti

Abstraktka

Kolonka v životopise znevýhodňujúca mladých alebo dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o prácu. V žánroch fantastiky by malo ísť o neobvyklé praktické zručnosti v pozíciách, ktoré sú na hony vzdialené od bežných zamestnaní. Škoda, že sa ani trošičku nedostali do nadpisu. Takto to znie skôr ako titulok pre krátku anekdotu.

039. Za plotom spievajú víly

Skupinovka

Jeden z najlepších nadpisov v tejto sade. Horný koniec dediny, posledná drevenica pri lese skláňajúcom sa až k jej streche. Medzi stromami možno periférnym videním zazrieť mihot svetiel a tieňov, šiat víl utkaných z mesačných lúčov. Do šumu lesa je však zreteľne vpletený ich spev, sladký a smutný zároveň. Takýto názov si zaslúži, aby aj príbeh pod ním bol rovnako čarovný.

040. Ruka

Objektovka

Zvyčajne je časť ľudského tela objektom, pretože subjektom zostáva ten zvyšok, čo zostal pokope po (fyzickom či hypotetickom) oddelení končatiny. V hororoch býva tento predpoklad obrátený, ruka tam nadobúda vlastnú vôľu a koná proti osobe, ktorej bola či ešte stále je súčasťou. Alebo si žije vlastným životom ako Vec z „Rodiny Addamsovcov„. No možný je aj opačný prístup ukázaný vo filme „Moja ľavá noha“ s oscarovým Danielom Day-Lewisom. Jeho názov na mňa pôsobí oveľa silnejšie, aj tomuto nadpisu by sa nejaké slovo navyše zišlo.

One thought on “MCF 2023 – hodnotenie názvov (2)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.