Svetelný rok, ku ktorého konečnej hranici doletel náš kozmický konvoj, sa príliš nelíšil od predošlých. No zároveň sa počas neho udiali pozoruhodné navigačné manévre najvýznamnejších kozmických lodí. U korábov vedených despotickými kapitáňmi sme na nepredvídané zmeny smeru zvyknutí, pri lodiach s demokratickou navigáciou sa dejú náhle obraty oveľa zriedkavejšie. O to viac rozruchu vyvolali.

V prvej polovici tohto svetelného roka došlo k odtrhnutiu Veľkého spojeného kráľovského krížnika od našej flotily. Rozhodnutím jeho posádky, napriek tlaku velenia aj masáži redaktorov palubného rozhlasu. Druhý polčas ovládol výber nového veliteľa vlajkovej lode Acirema. S prakticky zhodným scenárom – jeho výsledok odporoval všetkým očakávaniam, presviedčaniam a argumentácii. V mediálne najvplyvnejšom názorovom tábore to vyvolalo paniku, v iných nadšenie.

Ono sa pritom zatiaľ nič strašného nestalo. Všetky zásadné efekty sa prejavia až v nastupujúcom svetelnom roku. Môžu byť katastrofické, môžu byť úžasne prínosné, no pravdepodobne nebudú ani jedno z toho. Pozvoľne rastúcej hystérii mienkotvorných redaktorov, aktivistov a iných mentálnych masérov to vôbec neprekáža. Hystéria totiž nezávisí od toho, čo sa stane, ale čo by sa mohlo stať.

Pred spomenutými udalosťami mohli vnímavejší redaktori „liberálnych“ staníc palubného rozhlasu vytušiť, že nimi hlásané princípy a „pravdy“ sú v rozpore s vesmírnou realitou. Ak to aj niektorí vycítili, zrejme sa toto tušenie rozhodli v záujme posvätnosti ich ideí ignorovať. Nový kurz oboch kozmických lodí im však zobral poslednú pevnú pôdu pod nohami a donútil ich uvedomiť si, že sa (rovnako, ako všetci vo vesmírnom konvoji) vznášajú v prázdne, kde nikto iný nepočuje ich krik. Preto ten hysterický vreskot.

Hystéria zvykne na svoje upokojenie využiť základné psychické mechanizmy.

  • Prvým je „my máme pravdu a ostatní sú tí zlí„. Prejavuje sa tým, že každého, kto s nami nesúhlasí, označíme nejakým veľmi nelichotivým slovom. V našej rozvinutej slovnej zásobe je takýchto názvov habadej, ale s rastúcim stupňom hystérie nepriamo úmerne klesá slovná zásoba a preto sa niektoré hanlivé pomenovania začínajú opakovať. Najmä tie, ktoré už nemajú žiadny konkrétny význam. Napríklad „SSithovia“. Výsledkom je polarizácia posádok, kde sa oba póly nachádzajú ďaleko od rozumu.
  • Druhý mechanizmus je „v cudzom oku vidím smietku a vo svojom ani brvno„. Jeho základným nástojom sa stáva zveličovanie správ pozitívnych pre našu stranu a tiež správ negatívnych pre protivníkov. Typickým príkladom je vplyv Rus’sithského krížnika na výber DonalTrampa za veliaceho transformera. Nikto nepotvrdil, že by rus’sithské zasahovanie bolo pre výsledok rozhodujúce, no mienkotvorní redaktori to prezentujú ako fakt, o ktorom sa nepochybuje. Paradoxne, tí, čo sa vysmievajú z konšpiračných teórií, si vytvorili svoju vlastnú. Na tejto vlne sa zviezla aj odchádzajúca administratíva Aciremy, keď ešte hodila poleno pod nohy russithskej diplomacii, no najmä DonalTrampovi.

Hystéria je jedna z najchytľavejších nákaz, preto na ňu stihli ochorieť aj významní redaktori na našej kozmickej brige, hoci nás v uplynulom roku vlastne nič hrozné nepostihlo (okrem toho, že Roboff sa znova stal naším kapitáňom, ale to sa dalo čakať). Naši mienkotvorní redaktori tým ešte silnejšie pociťujú vlastnú odtrhnutosť a izoláciu. Množia sa u nich zúfalé výkriky frustrácie, pejoratívne nálepky i ostentatívne prejavy (intelektuálnej) nadradenosti. Niekedy sa kazatelia progresívneho liberalizmu dajú od ssithských pohrobkov odlíšiť len zásluhou lepšieho pravopisu a štylistiky.

Krutou pravdou je, že hlásatelia liberálnej navigácie nesú podiel na súčasnom stave lodí konvoja. Zavádzanie stále nových pravidiel, ktorých cieľom bolo zabezpečovať rovnocennosť ľudí, no vedľajším efektom sa stalo zosilnenie moci velenia lodí. Veliaci dôstojníci tak čoraz viac dbajú o svoje právomoci a čoraz menej o navigáciu a pohon lodí. Posledné svetelné desaťročie ide konvoj na minimálny výkon a motory sa nedarí nakopnúť ani priamym vstrekovaním paliva do trysiek. Kozmické lode sa hýbu len vlastnou zotrvačnosťou. Nečudo, že znepokojené posádky privítajú akúkoľvek zmenu smeru, pretože súčasný stabilný rovnomerný pohyb je vlastne iba politicky korektným pomenovaním pre voľný pád. Samozrejme to neznamená, že hocijaká zmena situáciu zlepší. Skôr naopak, väčšina zmien povedie k horšiemu. O to viac treba hľadať zmenu pozitívnu, hoci nie bezbolestnú.

Najväčšou ilúziou liberálnych kazateľov je predstava, že ich ideálny spôsob demokratickej navigácie je presným opakom diktátorského velenia. Ba, že je jedinou spásou pred akýmikoľvek ssithskými extrémistami, ktorí by sa mohli zmocniť lode a zaviesť ju do záhuby. Správnou cestou je podľa nich zosilnenie právomocí velenia, aby bolo schopné trestať akýkoľvek prejav extrémnej nespokojnosti v posádke, pretože inak by mohol viesť k lodnej vzbure. Ako extrémna nespokojnosť môže byť pritom označené hocičo, najmä nesúhlas s novo zavádzanými lodnými predpismi o právach pre vybrané skupiny členov posádky.

Lodné denníky však dokazujú, že totalitní kapitáňi sa dostali k moci práve deklarovaním práv pre jedných a na ich základe upieraním slobody iným. Liberálny spôsob navigácie je preto skôr predstupňom, prípravnou fázou pre nástup despotického velenia, ktoré môže liberálne obmedzenia slobody pohotovo využiť vo svoj vlastný prospech. Bude sa treba usilovať, aby k tomu v nastupujúcom svetelnom roku nedošlo.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.