feynmanNerecenzia knihy Richarda Feynmana O povaze fyzikálních zákonů

Náklonnosť ku scifi sa u mňa odmalička miešala s nadšením pre matematiku a fyziku, ktoré mi nedokázal zhnusiť ani školský systém (aj vďaka skvelým učiteľom matematiky). Fantastika sa mi tým natrvalo zviazala so schopnosťou hlbšieho uvažovania a tvorivého myslenia. Keď som si všimol ponuku kníh o fyzike v antikvariáte Čierne na bielom, neváhal som ani na okamih a ukoristil klasické popularizačné prednášky Richarda Feynmana spred pol storočia.

Feynman bol vynikajúci teoretický fyzik v zlatom veku objavovania kvantovej mechaniky. Svoje prednášky pre verejnosť zbavil väčšiny fyzikálnej a matematickej záťaže, no zároveň sa mu podarilo zachovať podstatu: hlboký rešpekt k poznaniu skutočného sveta. Načrtáva tým fyzikálnu filozofiu s úzkým odstupom od reality, v ktorej má človek len bezvýznamné miesto pozorovateľa. Teda, bezvýznamné z hľadiska vesmíru, pre nás samotných je schopnosť vnímať svet a vytvárať abstrakcie svojich pozorovaní životne dôležitá.

Táto filozofia je pravým opakom scientizmu, ideológie hlásajúcej nadradenosť vedy pri akejkoľvek otázke života, vesmíru a vôbec. Nevnucuje instantné odpovede a mechanistické zdôvodnenia len kvôli tomu, aby nevznikli pochybnosti o jej kompetentnosti. Namiesto toho žiari pokorou. Nebojí sa priznať nevedomosť a nezapiera omyly, minulé, súčasné i budúce. Neostýcha sa vzdať starých konštrukcií, ak prekážajú vystavaniu lepších (novšie neznamená automaticky lepšie), no zároveň si ctí podstatné základné kamene, hoci boli ustanovené pred stáročiami. A už vôbec nedáva žiadne fundované odpovede na otázky prečo, lebo si uvedomuje, že veda dokáže zodpovedať len otázky ako.

Fajn, ale čo má toto všetko spoločné s fantastikou? Maximálne tak v scifi sa dá nejaký kus matiky či fyziky použiť ako technobľabot na vyplnenie miesta medzi dvomi akčnými scénami, nie? Nie.

Kapitoly Feynmanovej knihy priam ponúkajú, aby neboli interpretované čisto fyzikálne, ale s presahom do úplne odlišných oblastí ľudských aktivít a záujmov. Ja som si pri ich čítaní uvedomil, ako úzko sa dotýkajú vytvárania svetov a príbehov vo fantastike. Vzťah matematiky k fyzike mi pripomenul potrebu logiky v príbehu, veľké princípy zachovania upozorňujú na nutnosť vnútornej konzistencie a kontinuity, symetrie fyzikálnych zákonov naznačujú potrebu vyváženosti výstavby príbehu. Kľúčová kapitola o pravdepodobnosti a neurčitosti v kvantovo mechanickom pohľade na prírodu má toľko uplatnení v koncipovaní príbehov fantastiky, že sa ani nebudem zaoberať ich vyratúvaním.

Ak je účelom fantastiky prienik do hlbších vrstiev reality, potom sa vo významnej miere prelína s Feynmanovou koncepciou poznania. Spisovateľ sa zo stvoriteľa mení na objaviteľa nového sveta a pozorovateľa postáv, ktoré v ňom žijú. Príbeh sa stáva myšlienkovým experimentom so štatisticky možným, ale aj tak jedinečným výsledkom. Pretože každá zo súčastí, každý prvok zapojený do deja by mal byť jedinečný. Prvoradou úlohou tvorcu je intuitívne sa držať hlbších princípov reality a skonštruovať pokus tak, aby odzrkadľoval kúsok z tkaniva skutočnosti. Tým sa stane jeho pozorovanie zaujímavým i pútavým pre autora i čitateľa.

Na efektivite i efektnosti priebehu experimentu sa veľkou mierou podieľa porozumenie čitateľa. Rozprávačovi má záležať na tom, aby jeho poslucháči nestratili niť príbehu. Mal by im poskytnúť dostatok informácií na to, aby rozumeli tomu, čo sa pred nimi odohráva, chápali, čo je v stávke, orientovali sa v okolnostiach a prostredí, kde sa dej odohráva. To všetko vytvára podmienky načrieť do podstaty a napiť sa z jej hlbokých vôd. Vtedy netreba záverečné vysvetlenia, dovetky s objasnením autorových zámerov.

Feynmanove prednášky vo mne vzbudili veľa úvah i nápadov a som si istý, že sa k tejto knihe ešte budem po inšpiráciu vracať.

2 thoughts on “Feynmanove rovnice fantastiky

  1. Feynman je výborný. Čítal som aj tie nevedecké knihy „Co vy na to…?“ a „Snad ti …“ – obe odporúčam.
    Niekedy mám pocit, že fyzika a osobitne astronómia svojimi objavmi prekonali aj tie najfantastickejšie predstavy o svete a jeho fungovaní.

    1. Je logické, že fyzika je napred, pretože prináša lepšie poznanie a tým odhaľuje omyly nášho terajšieho obrazu sveta. No nejde tu o súboj medzi vedou a fantáziou – oba tieto kone nás spoločne dokážu ťahať správnym smerom. Ako povedal Einstein: „Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti.“

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.