Utópia Thomasa Morea
Utópia Thomasa Morea

Utópia je stelesnením ľudských snov a túžob po ideálnom usporiadaní spoločnosti. Zdalo by sa, že to z nej urobí žiadaný objekt literárnej fikcie. No nie je tomu tak už zopár storočí, minimálne od konca klasicistického osvietenstva.

Hlavným dôvodom je práve jej dokonalosť. V spoločnosti, kde sa všetko deje v súlade s pravidlami (dokonca aj akékoľvek priestupky proti tým pravidlám), kde zákony napĺňajú všetky potreby a túžby ľudí, je takmer nemožné vystavať konflikt, ktorý by sa stal jadrom zápletky. Utópie sa preto scvrkli na bezpríbehové politicko-filozofické traktáty.

Reálne utópie

Politika zmenila aj obsah utópií. Z didaktických opisov ideálnych spoločností vypučali projekty náhrad existujúcich štátnych zriadení. Jedno z týchto ideových hnutí dokonca dostalo od konkurencie hanlivú nálepku utopický socializmus. Ideály marxizmu, fašizmu či nacizmu (teda nacionálneho socializmu) však napriek vyznávaniu násilnej cesty k vytúženému cieľu neboli o nič menej utopické – teda nerealizovateľné. Dvadsiate storočie o tom podalo dostatočne bolestivý a krvavý dôkaz.

Napriek tomu všetkému ideály dokonalých štátnych útvarov prežívajú v hlavách ľudí naďalej. Prečo? Jednoducho kvôli tomu, že vymyslieť utópiu ide veľmi ľahko. Stačí poskladať zoznam zásad, ktoré by mali všetci dodržiavať, a nastane raj na Zemi. Príkladom najjednoduchšej utópie je nechať celé ľudstvo vymrieť. (Tento sen podvedome sníva kopa ekologicky cítiacich ľudí.) V zložitejších prípadoch zostáva jediná maličkosť – presvedčiť ľudí, že keď budú zachovávať práve takéto zásady, získajú šťastie a spokojnosť. Vravím, maličkosť. No na nej všetko padá. Každá teória, ktorá tvrdí, že po prijatí tých správnych zákonov sa ľudia začnú správať podľa jej predstáv a nebudú hľadať najjednoduchší spôsob, ako sa z dodržiavania pravidiel vykrútiť, je odsúdená k premene na antiutópiu (angl. dystopia) – na raj prevrátený v peklo.

Dôkazom je celá história ľudstva. Režimy vystavané na princípoch ideálnych spoločností stroskotali po nanajvýš desiatkach rokov, zanechávajúc po sebe biedu, utrpenie, smrť. Naproti tomu systémy zrodené bez plánovania, prirodzeným vývojom, pretrvali stáročia, kým ich nenahradili ich „evoluční nasledovníci“. Preto nie sú kapitalizmus a hocijaká forma socializmu konkurenčné režimy. Kapitalizmus je to, čo zostane fungovať, keď práve niektorý zo sociálnych experimentov skrachuje.

Rozmach antiutópií

To, čo chýbalo literárnym utópiám, sa v antiutópiách vyskytuje za plné priehrštia. Konflikt, vzdor, súboj dobra so zlom, odpor hrdinu proti zlovoľnému režimu. Príbeh. Nečudo, že za posledné storočie dosiahli v literárnej i filmovej fikcii značnú obľubu.

Autori ich vytvorenie zvyčajne spájajú s katastrofou, apokalyptickým reštartom, po ktorom sa preživšie obyvateľstvo poučené minulosťou snaží vystavať novú, lepšiu spoločnosť. Pritom si požičiava námety z už vymyslených utopických systémov – kastový systém, genetickú a vývojovú predurčenosť, ekonomickú nivelizáciu, no predovšetkým štátnu reguláciu osobnej sféry. Niet divu, že na takýchto základoch vybudovaná spoločnosť má v sebe zakódované zdroje utrpenia, ktoré uvaľuje na ľudí, aby si zachovala svoju vlastnú integritu.

Tieto antiutópie slúžia paradoxnému účelu – dokazujú, že naša nedokonalá spoločnosť funguje lepšie než vymyslené (a nedomyslené) ideály, a varujú pred ich presadzovaním v realite. V horšom prípade tvorcovia siahajú po opačných ideáloch, než aké sami vyznávajú, aby tie vlastné ukázali v krajšom svetle, než si reálne zaslúžia.

No antiutópie sa dajú vytvoriť aj iným spôsobom. Je možné nechať ich vyrásť zo súčasného stavu spoločnosti tvorivým domyslením jej vývoja do vzdialených dôsledkov.

Utópia a antiutópia

V súčasnosti sme totiž uprostred ďalšieho sociálneho experimentu. Dnešný variant utópie nemá definovaný ideálny stav, ku ktorému by mal dospieť. Je vymedzený iba negatívne – snahou je odstrániť všetky nežiadúce javy. Žijeme teda v zatiaľ nedokonalej utópii a tým, ako sa ju snažíme zákonmi vylepšovať, ju postupne čoraz viac meníme na antiutópiu.

Utópia  Antiutópia
Utópia = Antiutópia

Prečo? Utópia je vždy zároveň antiutópiou pre tých, ktorým nevyhovujú jej pravidlá a nedokážu sa im prispôsobiť. No nielen to. Čím viacej a komplikovanejších zákonov utópia má, tým viac ľudí sa dostáva do konfliktu s aspoň jedným z nich. Pritom nezáleží, či ide o zákony, ktoré niečo zakazujú, alebo zákony, ktoré niečo dovoľujú. Udeľovanie práv bolo vždy obľúbeným nástrojom na obmedzovanie slobody ľudí a zároveň posilňovanie moci a dôležitosti štátu. Nafukovanie legislatívy prispieva k budovaniu anti/utópie.

V tomto procese je jedným z kľúčových javov vytesňovanie morálky zákonmi. Anti/utópia funguje podľa vzorca: čo je legálne, je aj morálne. Predpokladá, že prijatie zákona automaticky dotlačí členov spoločnosti k adekvátnej zmene ich morálnych zásad (či aspoň ich vonkajších prejavov). Prežívajúce etické systémy odsúva do pozície trpenej osobnej záľuby, folklorizuje ich. Anti/utópia neznesie konkurenciu.

Miesto vyčistené od starých morálnych pravidiel vypĺňa ašpirant na ideálny štát novými zákonnými normami. Tie môžu vychádzať z princípov svojich predchodcov, postupne však čoraz menej rešpektujú realitu a čoraz viac pretláčajú nekonzistentné etické predstavy o hmlistom cieľovom stave. Logický nárast rozporov ústi k využívaniu štátneho násilia v najrôznejších formách, od priamočiareho nasadenia silových zložiek štátu až po celoživotné vymývanie mozgov všestrannou a diverzifikovanou propagandou.

V tom spočíva nádej. Ignorovanie reality totiž vedie k zníženiu efektívneho fungovania spoločnosti. Pokles efektivity spôsobuje stagnáciu, stagnácia smeruje k úpadku, úpadok spôsobí kolaps a rozpad. Takáto anti/utópia nezačína katastrofou, ona katastrofou končí. A je to tak správne. Odumretie všetkých zbytočných a komplikovaných spoločenských pravidiel je súčasťou oživenia, znovuzrodenia vecí, na ktorých naozaj záleží. Cesta k nim nie je ľahká a bezbolestná, no o to sú cennejšie.

Dovtedy máme jedinú úlohu: Poznávať skutočnosť, hľadať pravdu a rozmýšľať o nej. Len tak budeme pripravení na to, čo pre nás budúcnosť pripraví.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.